Ενοικίαση Κάδων

Η επιχείρηση διαθέτει προς μίσθωση ανάλογα με την χρήση και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, κάδους για μπάζα και απόβλητα χωρητικότητας 7 με 8 κυβικά , χωνιά, αποσπώμενες καρότσες, χωματουργικά μηχανήματα για ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις, αναπλάσεις, δημόσια έργα κλπ. Η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τα σημεία παραγωγής αποβλήτων γίνεται με ασφαλή τρόπο και με οχήματα που διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Επικοινωνώντας μαζί μας, θα έρθουμε άμεσα στο χώρο σας, να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, να ελέγξουμε τη δυνατότητα τοποθέτησης κάδων και να καθορίσουμε τη χρέωση σας.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ ή άλλος οικονομικός παράγοντας ή επιχείρηση, που ασκεί δραστηριότητα κατά παράβαση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 υφίσταται χρηματικές ποινές και ποινή φυλάκισης έως δυο έτη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν 4042/12 «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος»