Η επιχείρηση

Η DAMECO, Δαμανάκις Κωνσταντίνος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταφοράς από το 1950, με βασικό μέλημα της την προστασία του περιβάλλοντος, έχει άδεια για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από το 2009 και για την διαχείριση και αποθήκευση από το 2018.

Στόχος της επιχείρησης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας , η μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων με ορθολογική διαχείριση, καθώς και η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αποδοτικότερη προς το περιβάλλον παραγωγή πιστοποιημένων νέων προϊόντων από την επεξεργασία αποβλήτων.