Αρχικη

Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές πρακτικές αναδεικνύουν ως κυρίαρχες μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης την ανακύκλωση, την αξιοποίηση και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος των προμηθειών νέων πρώτων υλών με την επαναχρησιμοποίηση των υλικών που απορρίπτονται.

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ, τα γνωστά σε όλους μπάζα, είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη που παράγονται στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύουν περίπου στο 30% των παραγόμενων αποβλήτων. Από αυτά στην χώρα μας ανακυκλώνεται μόλις το 15%. Αποτελούνται από υλικά όπως σκυρόδεμα, σίδερο, τούβλα, γύψο, πλακάκια, κεραμίδια, μέταλλα, πλαστικά και χώμα, υλικά δηλαδή που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Ενοικίαση Κάδων

Η επιχείρηση διαθέτει προς μίσθωση ανάλογα με την χρήση και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, κάδους για μπάζα και απόβλητα χωρητικότητας 7 με 8 κυβικά , χωνιά, αποσπώμενες καρότσες, χωματουργικά μηχανήματα για ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις, αναπλάσεις, δημόσια έργα κλπ. Η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τα σημεία παραγωγής αποβλήτων γίνεται με ασφαλή τρόπο και με οχήματα που διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.


Επικοινωνώντας μαζί μας, θα έρθουμε άμεσα στο χώρο σας, να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, να ελέγξουμε τη δυνατότητα τοποθέτησης κάδων και να καθορίσουμε τη χρέωση σας.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ ή άλλος οικονομικός παράγοντας ή επιχείρηση, που ασκεί δραστηριότητα κατά παράβαση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 υφίσταται χρηματικές ποινές και ποινή φυλάκισης έως δυο έτη σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν 4042/12 «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος»

Μοναδα Ανακυκλωσης ΑΕΚΚ

Συμβεβλημένη με εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ
Η επιχείρηση έχει μια πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα προκειμένου να παραλαμβάνει και να διαχειρίζεται όλους τους τύπους αδρανών αποβλήτων, απόβλητα από εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, oικοδομικές εργασίες, έργα υποδομών , ανακαινίσεις, αναπλάσεις κλπ. Τα απόβλητα αφού υποστούν τις κατάλληλες διεργασίες, όπως χειροδιαλογή με χρήση μεταφορικής ταινίας και αρπάγης, θραύση, κοσκίνισμα, προσωρινή αποθήκευση, τελικά διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με πιστοποιημένους τελικούς αποδέκτες προς ανακύκλωση, αξιοποίηση και εναλλακτική διαχείριση (χαρτί, μέταλλα, πλαστικά κλπ) προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων, τα οποία μέχρι πρότινος διαχειρίζονταν αλόγιστα σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης ή κατέληγαν στο ΧΥΤΑ Ρεθύμνου. Η τιμολόγηση της μονάδας ακολουθεί τον κατάλογο του συλλογικού συστήματος. (ΑΝΑΚΕΜ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ
Για την έγκριση εργασιών (άδεια δόμησης /άδεια μικρής κλίμακας ) είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης, απαιτείται από τους παραγωγούς ΑΕΚΚ να υποβάλλουν σχέδιο για την διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με το αρθρ.7 παρ.2 της ΚΥΑ 36259/2010, κατά την έκδοση της άδειας και πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, να υποβληθούν στη αρμόδια υπηρεσία δόμησης στοιχεία για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων που θα παραχθούν από την δραστηριότητα τους και στη συνέχεια να συνάψουν σύμβαση με Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΑΝΑΚΕΜ). Κατά την κατασκευή οι παραγωγοί πρέπει να παραδώσουν τα παραγόμενα ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένη μονάδα και κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα λάβουν από το σύστημα, την βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων τους .

Η επιχείρηση

Η DAMECO, Δαμανάκις Κωνσταντίνος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταφοράς από το 1950, με βασικό μέλημα της την προστασία του περιβάλλοντος, έχει άδεια για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από το 2009 και για την διαχείριση και αποθήκευση από το 2018.

Στόχος της επιχείρησης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας , η μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων με ορθολογική διαχείριση, καθώς και η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αποδοτικότερη προς το περιβάλλον παραγωγή πιστοποιημένων νέων προϊόντων από την επεξεργασία αποβλήτων.

Επικοινωνία

Μπορείτε να μας βρείτε στα παρακάτω :

  • Διεύθυνση Μονάδας ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Αγ. Τριάδα Ν. Ρεθύμνου
  • Διεύθυνση Γραφείων επιχείρησης Ι. Κονδυλάκη 52 74132 ΡΕΘΥΜΝΟ

Τηλέφωνα

  • Μονάδας 6932480724
  • Γραφείου 2831050743

Email : info@dameco.gr